Janina Miecznik
   Home      moje obrazy

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


 

 
            
 

       Janka Miecznik urodziła się w Nałęczowie w 1945 r. W 1968 r. wraz z rodziną zamieszkała w Świnoujściu. Tu zdobyła wykształcenie średnie, tu pracowała. Przez dwie kadencje była radną miasta Świnoujście. Pośród innych zaszczytów znalazły się: tytuł „Kobiety Roku” w 1996 r., tytuł „Człowieka Roku” w 1997 r. (plebiscyty ogłaszane przez tygodniki lokalne). Jest również matką chrzestną promu „Bielik II”. Dziś jest emerytką.

      Pisze od 1995 r. Maluje. Obrazy Janki prezentowane były na wystawie dla artystów nieprofesjonalnych zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury w galerii „Poddasze”. Trzy prace prezentowała na wystawie w Kołobrzegu. Wystawiała też swoje prace w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej a także w galerii filii Miejskiego Domu Kultury na Warszowie. Do Klubu Literackiego „Na Wyspie” trafiła w 1996 r. Wiersze Janki można przeczytać w almanachach wydanych przez Klub Literacki „Na Wyspie”: „Wewnętrzne morze” (1997 r.), „W ciepłym piasku poezji” (2002 r.), „Pod wydmami znaczeń” (2006 r.), „Poławiacze wzruszeń” (2010), Poezja jest w nas" oraz w zeszycie literackim „Bursztynowe uczucia” (2006 r.). Ponadto jej utwory ukazały się w tomiku „Sercem pisane” (1998 r.) wydanym przez świnoujski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz kilku kwartalnikach Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych" Słowem i kształtem" . W 2004 roku wiersz poetki „Tryptyk morski” uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim „Morze z daleka i z bliska”, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu i Klub Literacki „Na Wyspie”. Również w edycji tego konkursu w 2006 r. otrzymała wyróżnienie za swoją poezję o tematyce morskiej. Natomiast w edycji z 2009 r. otrzymała laur Srebrnego Konika Morskiego. Własnym nakładem, w 2004 r. wydała zeszyt literacki „Deklaracja”. Kolejny zeszyt pt. "Sens" ukazał się w 2016 r.
 
 

   Ponieważ kocha morze głównie pisze wierze o morzu. W swoim dorobku poetyckim ma też wiersze poświęcone rodzinie i otaczającej nas naturze.